Home » » contract of lease in tagalog

contract of lease in tagalog

Written By www.4geniecivil.com on lundi 16 septembre 2019 | 02:26

KASUNDUAN SA PAGPAPAUPA NG APARTMENT

Ang kasunduan na ito ay ginawa nina: _____________________________, Pilipino, may sapat na gulang at naninirahan sa may patirahang sulat sa _______________________________. Dito ay nagpapakilala ang NAGPAPAUPA. _____________________________, may sapat na gulang, naninirahan sa may patirahang sulat sa _____________________________, ito ay makikilala na NANGUNGUPAHAN. Ang salitang apartment o pintong inuupahan o inuupahan ay iisa ang ibig sabihin.

Download this contract of lease in tagalog language.Popular posts

Subscribe here

Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Recommend us on Google Plus