-->

contract of lease in tagalog

KASUNDUAN SA PAGPAPAUPA NG APARTMENT

Ang kasunduan na ito ay ginawa nina: _____________________________, Pilipino, may sapat na gulang at naninirahan sa may patirahang sulat sa _______________________________. Dito ay nagpapakilala ang NAGPAPAUPA. _____________________________, may sapat na gulang, naninirahan sa may patirahang sulat sa _____________________________, ito ay makikilala na NANGUNGUPAHAN. Ang salitang apartment o pintong inuupahan o inuupahan ay iisa ang ibig sabihin.

Download this contract of lease in tagalog language.