-->

kasunduan PAGPAPAUPA sample

KASUNDUAN NG PAGPAPAUPA

Download this example of Sample Letter Ng Kasunduan Kasunduan Sa Pagpapaupa in word template.


Ang kasunduang ito ay ginawa at nilagdaan ng dalawang paning ngayong ika -______ ng __________, 20____, dito sa 64 Canda St. Concecion Pequeña NagaCity Mrs.  RosalindaB.Mendoza, may sapat na gulang,Pilipino, at naninirahan sa 64 CandaSt. Concecion Pequeña NagaCity na siyang tatawaging NAGPAPAUPA, dito kina 

G./ Gng./Bb. Danilo Morales , Pilipino, may sapat na gulang, at namamasukan sa J.B Manzano Construction (#19 Virgo St.Villarica Subdivision Caninta Rizal) na siyangtatawagin UUPA o UMUUPA.


P A G P A P A T U N A Y :

Na ang NAGPAPAUPA ay siyang tunay at ganap na nagmamay-ari ngisang PAUPAHANG BAHAY, na matatagpuan sa Block 12 Lot 15 Phase 5,Towerville, San Jose Del Monte, Province of Bulacan,Na ang NAGPAPAUPA at ang UUPA o UMUUPA ay nagkasundo nauupahan at papaupahan ang nasabing bahay sa ilalim ng patakaran atalituntunin na gaya ng mga sumusunod.


1.Na ang nasabing bahay ay gagamitin lamang bilang tirahan saloob ng isang (2) buwan na magsisimula sa ika- _____ ng_______________, 20 _____, at magatatapos sa ika- _____ ng_______________, 20 _____, at maaring paupahang muli sa bagongkasunduan.


2. Na ang nasabing UUPA sa bahay ay hindi hihigit sa_______________ ( __ ) tao lamang o sila ay payapang umaayon nalilisan sa nasabing PAUPAHAN.

3.Na ang UUPA ay magbibigay ng _______________ ( __ ) buwangdeposito at _______________ ( __ ) buwan na paunangkabayaran sa upa

4. Na ang UUPA ay magbabayad ng halagang _______________, bilangkabayaran o upa sa loob ng isang (1) buwan at dapat bayarantuwing ika- _____ ng bawat buwan.