-->

KASUNDUAN SA PAGPAPAUPA doc word
Find here an example of Rental house in Tagalog - Philippines.

Ang kasunduang ito ay ginawa at nilagdaan ng dalawang paning ngayong ______ ng __________, 20­­­­­____, dito sa Tamaraw Hills, Valenzuela City, nina G./ Gng./ Bb. ___________________________, may sapat na gulang, Pilipino, at naninirahan sa _________________________________________ na siyang tatawaging NAGPAPAUPA, ditto kina G./ Gng./ Bb. ___________________________, Pilipino, may sapat na gulang, at naninirahan sa _________________________________________ na siyang tatawagin UUPA o UMUUPA.


Download 1
Download 2

See also :

  1. house rental contract sample in tagalog KASUNDUAN SA PAGPAPAUPA 
  2. contract of lease in tagalog KASUNDUAN SA PAGPAPAUPA NG APARTMENT